Vrijwilligers

De vrijwilligers van de Stichting Cultuurhuis Woudenberg verzorgen de balie bezetting in het Cultuurhuis waarbij zij optreden als gastvrouw of gastheer voor alle bezoekers en realiseren hiernaast, tijdens kantooruren, de verkoop van VVV artikelen.  

Tevens zijn er twee vrijwillige huismeesters die zowel bij evenementen als ook op facilitair gebied hand en spandiensten verrichten.

Verder treft u in het Cultuurhuis vrijwilligers aan van de gebruikers die deelnemen in het gebouw zoals:

  • Hip en Handgemaakt
  • Stichting Oud Woudenberg
  • Stichting Kunst en Cultuur
  • Werkgroep Filmhuis
  • Bibliotheek Eemland
  • Repaircafé
  • Lunch-Cult-Uurtje

De Stichting is als beheerder van het gebouw en uitvoerder van de verkoop van VVV artikelen belast met de taak om het gebouw open te stellen voor bezoekers. Van maandagmorgen tot en met zaterdagochtend zijn er veel betrokken vrijwilligers actief om hier invulling aan te geven.

Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen aan deze vrijwilligersactiviteiten meldt je dan aan voor een kennismakingsgesprek. Stuur je e-mail naar: programmacoordinator(A)cultuurhuiswoudenberg(P)nl