Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk is niet meer gevestigd in het Cultuurhuis.
Zij houden nu spreekuur in De Schans.

Vluchtelingen die in de gemeente Woudenberg komen wonen, worden begeleid door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze vrijwilligers bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven zij voorlichting over en met vluchtelingen.

Inloopspreekuren in De Schans op dinsdag van 12.00-15.00 uur en vrijdag van 9.30-12.00 uur.

Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl