Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen die in de gemeente Woudenberg komen wonen, worden begeleid door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze vrijwilligers bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geven zij voorlichting over en met vluchtelingen.

Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vluchtelingenwerk-woudenberg