WAUW!DENBERG: 2 Lezingen De wereld van morgen begitn bij jou

Cultuurhuis Woudenberg: ma 4 oktober 2021

In het kader van WAUW!denberg zijn er op maandagavond twee lezingen over: De wereld van morgen begint bij jou  
19:00 -19:10 uur: Opening door wethouder Marleen Treep
19.10 - 20.00 uur: Wat kan ik doen voor de wereld van morgen.
AnnemarieHoukes , van Fairtrade Leusden, legt uit dat het helemaal niet zo moeilijk isom hier als consument direct een positieve invloed te hebben op een wereld metbetere milieu- en arbeidsomstandigheden voor iedereen.  
20.30-21.30 uur:
Inheemse planten in Jouw Heuvelrugtuin
Frederikevan der Kooij geeft een praktische lezing over tuinieren met inheemse plantenen slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waardoor jouw tuin een levendstukje Nationaal Park wordt.