Tentoonstelling: De invloed van de Familie Hooft, heer van Geerestein.

Cultuurhuis Woudenberg: woensdag 1 november
- zondag 15 april

De invloed van de Familie Hooft , heer van Geerestein in Woudenberg

In onze Oudheidkamer is in de periode 1 november 2017 tot 15 april 2018 een tijdelijke tentoonstelling ingericht met het thema Familie Hooft in Woudenberg
De expositie is een drieluik te weten:
1. Ontstaan en ontwikkeling landgoed Geerestein
2. Eigenaren en bewoners van landgoed Geerestein
3. De invloed van familie Hooft op de ontwikkeling van Woudenberg vanaf 1834
Het laatste deel van de drieluik is tevens het meest uitgebreid luik

Onder leiding van Annie Robbertsen hebben Ine de Ridder, Piet de Kruif en Johan de Kruijff deze fraaie tentoonstelling samengesteld.
De afgelopen periode hebben we intensief overleg gehad met vertegenwoordigers van de familie Hooft. Met name Jhr. drs. A P.H. Hooft (Arnout) en zijn moeder, mevrouw T.S. Hooft - Goossens hebben zich enorm ingespannen delen van deze collectie te verzamelen en in bruikleen beschikbaar te stellen en achtergrond informatie te geven.

Meer informatie: http://oudwoudenberg.nl/