SWO Internetcafé

Cultuurhuis Woudenberg: dinsdag 23 juli

Dit internetcafé begon in 2012 na een herstart tevens als leercentrum SeniorWeb met een wekelijks inloopspreekuur op dinsdagmiddag, korte trainingen in het gebruik van computers en smartphones. Vooral het gebruik van tablets nam in die jaren hier een enorme vlucht. Waar nodig is ondersteuning aan huis ondersteuning verleend.

Het wekelijkse inloopspreekuur is op dinsdagmiddag (13.00 tot 14.00 uur). Aansluitend blijft er de mogelijkheid bestaan afspraken te maken over individuele begeleiding en het oplossen van problemen later op de middag. Per uur wordt een onkostenvergoeding (€ 3,50) gevraagd, zodat ook het huren van meer ruimte bekostigd kan worden. Met het oog op de beperkingen die de corona epidemie oplegt en om de dienstverlening soepel in goede banen te leiden, wordt dringend gevraagd een bezoek aan het SWO internetcafé Woudenberg in het Cultuurhuis vooraf aan te kondigen door een mailbericht te verzenden naar: swow.internetcafe(A)gmail(P)com