Opening Tentoonstelling Kracht tegen geweld - i.h.k.v. Week tegen geweld

Cultuurhuis Woudenberg: ma 25 november 2019

Het Woudenbergse Cultuurhuis biedt tijdens de Week tegen geweld plek aan een indrukwekkende expositie. Daar zijn in de laatste week van november kunstwerken te zien van mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik." schrijft de Woudenberger.

De opening wordt om 16.00 uur verricht door Burgemeester Titia Cnossen
.
Tijdens de Week tegen geweld (maandag 22 november t/m vrijdag 26 november) is er in het Cultuurhuis een indrukwekkende expositie. Vanuit de stichting Kunst uit Geweld is de expositie gestart en doen er diverse kunstenaars mee. Tijdens de openingstijden van het Cultuurhuis is het mogelijk de tentoonstelling te bezoeken. Op dinsdagmiddag (16:00 uur - 17:00 uur) en donderdagochtend (10:00 uur - 11:00 uur) zullen er medewerkers van het sociaal team aanwezig zijn. Zij zijn aanwezig om te praten over de problematiek rondom de thema's.
In de Woudenberger staat een interview met kunstenares Esther Veerman (van stichting Kunst uit Geweld) over de expositie.
Voor verdere vragen over de activiteiten rondom de Week tegen Geweld is Renate Hilderink, van gemeente Woudenberg, bereikbaar via het telefoonnummer 14033. Voor vragen over de thema's seksueel misbruik en huiselijk geweld is de organisatie Veilig Thuis 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 0800-2000.