Inloopspreekuur onafhankelijk advies jeugdzorg en WMO

Cultuurhuis Woudenberg: do 17 mei 2018

Inloopspreekuur voor onafhankelijk advies omtrent jeugdzorg ofWMO-voorzieningen.
Meer informatie bij Hanneke: hvdgraaf(A)mee-ugv(P)nl, 06-14560989, www.mee-utrechtugv.nl.