Bakkie Kroost

Cultuurhuis Woudenberg: woensdag 29 maart

Bakkie kroost
Onder deskundige leiding en het genot van een bakkie koffie of thee discussiëren over opvoedingsthema’s of -dilemma’s van je kroost. Inspireer elkaar met ervaringen en opvoedvragen. Na een gezellige avond ga je met tips en ideeën en misschien wel nieuwe ontmoetingen naar huis! Deze avond wordt geleid door Home Start en Buurtgezinnen.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.