Alzheimer Café

Cultuurhuis Woudenberg: wo 14 juni 2023

Het Alzheimer Café
Eenmaandelijkse bijeenkomst voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten.
Een fijneontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie.
Waar jeantwoord krijgt op vragen, ervaringen uitwisselt met lotgenoten én ruimte hebtvoor sociaal contact.Ookzorgprofessionals heten wij van harte welkom.

Wanneer?

Elke 2ewoensdag van de maand behalve in juli en augustus.
Inloopvanaf 19:00 uur. Programma: 19:30 – 21:00 uur.
De toegangis vrij en aanmelding niet nodig.

Waar?

In dehuiskamer van Het Cultuurhuis

Contactgegevens

AlzheimerCafé Woudenberg - Scherpenzeel
Letty               06 – 41 51 44 97
Susanne         06 – 44 92 05 27
Email             
ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers
Internet         
Alzheimer CaféWoudenberg/Scherpenzeel regio Amersfoort e.o.